Fritidsfiskare omsätter miljarder: ”Fritidsfiskets betydelse för samhällsekonomin växer”

Svenska fritidsfiskare omsatte 5,7 miljarder under 2022, något som i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Svenska fritidsfiskare omsatte 5,7 miljarder under 2022, något som i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
2024-02-12

Fritidsfiskare omsätter miljarder: ”Fritidsfiskets betydelse för samhällsekonomin växer”

Pressfoto: Niklas Sandahl

Svenska fritidsfiskare omsatte 5,7 miljarder under 2022, något som i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– Fritidsfiske är ett av svenskarnas populäraste friluftsintressen. Över en miljon människor fiskar när de är lediga, konstaterar Gustav Enhol Blomqvist, utredare vid HaV och ansvarig för rapporten. Den bygger på myndighetens årliga fritidsfiskeundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB.

I ett pressmeddelande skriver HaV att fritidsfisket framför allt skapar jobb inom hotell- och restaurangbranschen, men även inom fiskeredskapshandeln. 2022 uppgick sysselsättningseffekten till cirka 2 800 årsarbeten. Under året 2022 fiskade 1,2 miljoner fritidsfiskare i havet, insjöar eller andra vattendrag i Sverige och tillsammans stod dessa för 12,1 miljoner fiskedagar. Det innebar att fritidsfiskarna omsatte 5,7 miljarder kronor, vilket blir 4 700 kronor per person eller ungefär 500 kronor per fiskedag. Det medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor. BNP är värdet av alla varor och tjänster som produceras i Sverige under ett år.

– Den långsiktiga trenden är att omsättningen ökar. Fritidsfiskets betydelse för samhällsekonomin växer alltså, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter