blyfri ammunition

Normas Anton Brask: Saker att tänka på när man väljer blyfritt

Valet av blyfritt är långt ifrån enkelt. Skillnaden mellan ”bra” och ”dåligt” konstruerade kulor har med ens blivit enormt mycket större. Något som står helt klart är att framtidens blyfria jägare kommer att få se en större variation i hur ammunitionen uppför sig från situation till situation – och med kunskap om hur blyfritt och bly skiljer sig så kommer skyttens skicklighet och kunnande bli utslagsgivande. Vi bad Anton Brask, produktchef på Norma, om hjälp med att räta ut våra frågetecken i ämnet.
Valet av blyfritt är långt ifrån enkelt. Skillnaden mellan ”bra” och ”dåligt” konstruerade kulor har med ens blivit enormt mycket större. Något som står helt klart är att framtidens blyfria jägare kommer att få se en större variation i hur ammunitionen uppför sig från situation till situation – och med kunskap om hur blyfritt och bly skiljer sig så kommer skyttens skicklighet och kunnande bli utslagsgivande. Vi bad Anton Brask, produktchef på Norma, om hjälp med att räta ut våra frågetecken i ämnet.
2023-12-01

Normas Anton Brask: Saker att tänka på när man väljer blyfritt

Valet av blyfritt är långt ifrån enkelt. Skillnaden mellan ”bra” och ”dåligt” konstruerade kulor har med ens blivit enormt mycket större. Något som står helt klart är att framtidens blyfria jägare kommer att få se en större variation i hur ammunitionen uppför sig från situation till situation – och med kunskap om hur blyfritt och bly skiljer sig så kommer skyttens skicklighet och kunnande bli utslagsgivande. Vi bad Anton Brask, produktchef på Norma, om hjälp med att räta ut våra frågetecken i ämnet.

När vi träffar Anton brask så berättar han att den grundläggande principen i alla jaktkulor är att kulan vid träff måste bromsas upp för att kunna avleverera sin rörelseenergi in i djurkroppen. Den viktiga inbromsningen åstadkoms av att kulan svampar upp vid träff. Diametern för träffytan blir större, och därmed också motståndet.

– Detta leder till att kulan bromsar in och stannar, eller lämnar djuret på andra sidan med en betydligt lägre hastighet. Ett tydligt tecken på denna princip är den efterlämnade sårkanalen som med en helmantel hade varit väldigt liten, och med en mjuk blyspets betydligt större, säger han.

– Man blandar ofta ihop rörelseenergi och avlevererad energi där den senare är det som är mest intressant i jaktsammanhang. Tekniskt sett har en helmantlad kula och en hålspetskula i samma vikt och skjuten med samma hastighet samma rörelseenergi, men de kommer båda att avleverera väldigt olika energimängd när den träffar sitt mål, säger Anton Brask.

Till skillnad från vad många tror är sårkanalen inte den primära anledningen till att djuret lägger sig ner. Anton berättar att det i stället handlar om den hydrostatiska chocken och tryckfallet som den avlevererade rörelseenergin åstadkommer i en djurkropp som till största delen består av vatten.

– Mycket avlevererad energi på kort tid skapar en större hydrostatisk chock än en kula som inte svampar upp utan går igenom djurkroppen obehindrat.

Så varför är detta viktigt att veta när man går över till blyfritt? Enligt Anton är svaret på den frågan att ”uppsvampningsmetoden” då helt plötsligt skiljer sig från den princip man konstruerat jaktkulor efter de senaste hundra åren, något som i sin tur ändrar förutsättningarna för hur och när kulan presterar som bäst. Vi ska här gå igenom några viktiga aspekter att ha i åtanke när du väljer blyfri ammunition. Den största faktorn att hålla i åtanke är hastighet.

– Som skytt pratar man ofta om vilket avstånd man skjuter på och vilken skottverkan en specifik jaktkula har på det avståndet. Men ska man vara noggrann så tycker vi på NORMA att det är viktigare att prata hastighet: alltså hur uppför sig en kula vid en specifik hastighet? Kulan har alltid högst hastighet när den lämnar mynningen. Efter det saktar kulan in på grund av luftmotståndet, samtidigt som den i kombination med jordens gravitation, börjar sjunka mot marken. En jaktkula behöver en viss hastighet för att öppna upp sig men skillnaden är att en blykula, på grund av det mjukare materialet, generellt kommer vara mer ”förlåtande” mot lägre hastigheter än en monolitisk kula som inte svampar utan bara deformeras. Dessutom kommer dessa hastigheter skilja sig en aning beroende på kaliber. Generellt kan man säga att ju grövre kaliber, desto mer ”material” som ska deformeras vid träff. NORMAs ECOSTRIKE och EVOSTRIKE är laddade med lite högre hastighet än motsvarande kulor samt har en lite mer strömlinjeformad design med högre BC för lägre luftmotstånd.

Penetration

Även vad gäller penetration så skiljer sig förutsättningarna åt en aning. Anton berättar att penetration huvudsakligen kan vara två saker.

– Den ena handlar om kulans förmåga att tränga igenom motstånd innan den avlevererar sin energi. Det kan vara att djuret är mer ”hårdskjutet” än andra. Men också om kulan träffar hårddelar som skulderblad, revben eller liknande. En mjuk kula expanderar snabbt och avlevererar mycket energi tidigt i djuret.

Andra kulor har en långsammare expansion, vilket gör att kulan har möjlighet att tränga djupare in om motståndet är större.

– Med en blykula löser man frågan via olika konstruktionslösningar som bondning, blylås eller tjockare mantel. Då kan du exempelvis – som i ORYX fall – uppnå en kula som både öppnar sig snabbt och lätt, men samtidigt håller ihop och bevarar restvikten, vilket fördelar energiavlämningen längre in i djuret eller gör den mindre känslig för träff i hårddelar.

En monolitisk kula har inte samma förutsättningar att kombinera ihop dessa egenskaper.

– Antingen gör man en kula som öppnar sig lätt i låga hastigheter, eller så gör man en kula som öppnar sig trögare och som därmed penetrerar bättre. Balansen däremellan är inte lika lätt att hitta då kulan stöps i ett stycke metall, vilket återigen minskar expansionsfönstret något.

– ECOSTRIKE är byggd för att garantera en bra penetration både vad gäller träff i hårddelar och en mer djupverkande energiavlämning. EVOSTRIKE som bryts sönder väldigt tidigt i djuret, är konstruerad med en solid bakdel som fortsätter igenom djuret och lämnar ett blodspår som är viktigt vid exempelvis eftersök. Här har marknadens olika blyfria kulor mer snäva användningsområden, säger Anton Brask.

Deformation

Principen bakom traditionella blykulor med mjuk spets är att kulan svampar upp vid träff. Den bromsar in och avlevererar sin dödliga rörelseenergi i djuret i stället för att fortsätta obehindrat igenom, som en helmantelkula hade gjort. Anton säger att en monolitisk blyfri kula dock fungerar lite annorlunda, detta eftersom den inte innehåller en mjukare kärna som expanderar sin träffyta vid inbromsning.

– I stället är kulan pressad, eller svarvad, i ett enda stycke och konstruerad så att den mekaniskt bryts sönder/deformeras vid träff, vilket ger en inbromsande effekt, säger han.

Och tillägger:

– Generellt sett så är detta ingen omvälvande förändring. Principen för det dödande skottet är fortfarande densamma. Men bytet av konstruktion innebär ändå några skillnader som det kan vara värt att hålla i åtanke när du börjar skjuta blyfritt.

ECOSTRIKE är en typisk deformationskula med nickelpläterad kopparkärna som öppnar sig vid träff men som inte släpper sina vingar. Kvar blir en tydlig svamp med bred diameter som har 100 procent restvikt kvar. EVOSTRIKE däremot fragmenterar vid träff. Främre hälften är gjord i tenn med inre perforeringar som gör att kulan bryts sönder vid träff med snabb och massiv energiavlämning som resultat. ECOSTRIKE agerar mycket som en bondad kula och EVOSTRIKE som en blöt kula med hög knall-fall-verkan. Dessutom finns ECOSTRIKE laddad i en Silencer-variant med ännu högre hastighet för maximal energiavlämning.

Stabiliseringsavstånd

En detalj som ofta förbises är att en kula som lämnar pipan inte ligger rakt i luften som den gör på tecknad film. För att få en stabil flykt på en kula sätter man projektilen i rotation runt sin egen axel via räfflor i pipgången.

Anton Brask utvecklar:

– Resultatet blir att kulan lämnar pipan i en svagt ”tiltad” eller vinklad position i förhållande till längdriktningen och det är inte förrän en bit längre fram längs kulbanan som kulan stabiliserar sig i sitt läge. Hur långt ifrån pipans mynning som kulan når en stabil position beror huvudsakligen på hastighet, pipans twist och kulans längd och form, säger han och tar ett exempel:

– En BONDSTRIKE i 7 mm Rem Mag, som är en snabb kaliber med en lång kula med tydligt ogival form, kommer inte ha stabiliserat sig förrän 80–100 meter längs med kulbanan. En jaktkula är byggd för att prestera optimalt när motståndet kommer rakt framifrån men även här kommer bly vara mer förlåtande om kulan träffar i en lite sned vinkel.
En deformerande kula skulle teoretiskt sett kunna öppna sig sämre vid träff på kort avstånd om kulvalet är en lång och väldigt strömlinjeformad kula.

NORMA har försökt att hitta en bra balans mellan längden på kulan och kulans vikt.

– I flera fall har vi gått ner en aning i kulvikt för att kunna korta längden på projektilen och därmed korta stabiliseringsavståndet och få den effektivare redan på ett kortare avstånd. EVOSTRIKE har en något knubbigare design som gör den väldigt effektiv på mycket korta avstånd. ECOSTRIKE har en mer aerodynamisk design och är ett bättre val för skott på större djur och längre avstånd.

Rikoschetter

En monolitisk kopparkula har en högre benägenhet till rikoschetter än en blykula som så fort den möter motstånd börjar expandera och tappa hastighet.

– Kulfång, underlag och omgivning är alltid viktigt att hålla koll på när du jagar, men öka säkerhetsmarginalerna ännu mer i ditt tänk när du markerar ut nya pass och väljer skottvinklar, säger Anton Brask.

– Genomfrusna marker, skogsvägar och stenig terräng blir extra farliga vid användning av monolitiska kopparkulor. Även om säkerhetstänket alltid ska finnas med så finns det skäl att öka säkerhetsmarginalerna successivt vid passplanering allt eftersom användandet av hårdare kulor blir vanligare och vanligare.

Kulvikt

Som tidigare nämnts är kulvikten en faktor i hur mycket rörelseenergi som projektilen har när den träffar sitt mål. Ju mer rörelseenergi, desto högre potentiell avlevererad energi i målet. Men med monolitiska kulor är det också mer material som ska ”öppna” sig, så det är generellt sett viktigt att man har koll på både avstånd och stabiliseringsavstånd. Anton förklarar:

– En spetsig standardkula i 9,3×62 skulle teoretiskt sett kunna gå igenom som en helmantel vid ett avfångningsskott på extremt kort avstånd, samtidigt som den skulle kunna uppföra sig på liknande sätt på skott på väldigt långa avstånd när kulan tappat ordentligt i fart. Eftersom många blyfria material oftast är lättare än bly krävs dessutom att kulorna görs längre för att behålla anslagsenergin, vilket också ställer högre krav på stabiliseringsavstånd och twist.

Pipslitage

Pipslitage är ett hett debatterat ämne och många är av uppfattningen att den hårdare, solida kopparkulan sliter ner räfflor och bygger mer smuts i pipan. Anton förklarar att detta teoretiskt skulle kunna vara en sanning, men i tester ser man att pipans kondition inte påverkas nämnvärt över tid.

– Mängden skott som avfyras innan slitaget börjar bli ett problem är fortfarande så pass högt att det för den normala jägaren inte behöver tas i beaktande. Däremot kan en solid kopparkula avge minimalt mer smuts i pipan än en kopparmantlad blykula, säger han.

– Dessutom är kopparavlagringar svåra att få bort, speciellt i en kall pipa. Så vad man kan ta med sig är behovet av regelbunden rengöring för precisionens skull när du skjuter blyfritt. Att välja en nickelpläterad kula som ECOSTRIKE eller EVOSTRIKE kommer också att minska beläggningen inne i pipan vid hög användning.

Twist rate

Vapnets räffelstigning kan även påverka på vilket avstånd kulan stabiliserar sig.

– Även här är det viktigare för monolitiska kulor att pipans räffelstigning är optimal för kulan så att den får rätt rotation och kan stabilisera sig då en blykula är lite mer ”förlåtande” om den inte träffar rakt på. Ha detta i åtanke om du planerar att förkorta pipan avsevärt, avslutar Anton Brask.

 

 

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter