Tre månader har gått – nu minskas den smittade zonen

Det tog tre månaders intensivt arbete med att kartlägga och bekämpa afrikansk svinpest, men insatsen har varit framgångsrikt och lett till framsteg. Nu minskas den smittade zonen och berör endast Fagersta och Norbergs kommuner.
Det tog tre månaders intensivt arbete med att kartlägga och bekämpa afrikansk svinpest, men insatsen har varit framgångsrikt och lett till framsteg. Nu minskas den smittade zonen och berör endast Fagersta och Norbergs kommuner.
2023-12-01

Tre månader har gått – nu minskas den smittade zonen

Det tog tre månaders intensivt arbete med att kartlägga och bekämpa afrikansk svinpest, men insatsen har varit framgångsrik och lett till framsteg. Nu minskas den smittade zonen.

– Det är glädjande att det hårda arbete som gjorts nu ger resultat! säger Lena Hellqvist Björnerot, chefsveterinär på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Hon tillägger:

Detta efterlängtade zonbeslut innebär att den smittade zonen minskas och att vissa lättnader i restriktionerna kan göras i de yttre delarna av den smittade zonen. Jag vill rikta ett stort tack till Svenska Jägareförbundet och alla jägare som har gjort ett fantastiskt jobb med sökinsatser och annat, samt till de boende och näringsidkare i området för deras samarbetsvilja och fortsatta förståelse. Vi hoppas på fortsatt positiv utveckling av utbrottet och goda resultat av bekämpningen. Risken är inte över och vi behöver jobba vidare, men detta är ett stort positivt steg som också erkänts på EU-nivå.

Det nya beslutet gäller från och med den 30 november och innebär att storleken på den smittade zonen minskas. För de områden i Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås, Sala, Smedjebacken och Avesta kommuner som tidigare legat inom zonen, men nu hamnar utanför gränsen, gäller inte längre några restriktioner.

Kvar i den smittade zonen finns Fagersta och delar av Norbergs kommun. I det instängslade kärnområdet ligger befintliga restriktioner kvar som tidigare, medan lättnader görs i zonens ytterområde. Här får allmänheten, med vissa förbehåll, röra sig i skog och mark samt på is och i sjöar.

– Tack vare det intensiva arbete som pågått sedan den 6 september vet vi nu så mycket om smittans utbredning att det inte längre är nödvändigt med lika hårda restriktioner. Samtidigt är det fortfarande viktigt att inte störa vildsvin eller hindra fortsatta bekämpningsåtgärder. De aktiviteter som nu tillåts är sådana där risken för smittspridning eller störning bedöms som låga, medan fortsatt förbud råder om riskerna bedöms som höga. Det är också viktigt med fortsatt vaksamhet, vi vill skyndsamt ha in rapporter om eventuella vildsvinskadaver som hittas så att dessa kan undersökas. Det virus som orsakar afrikansk svinpest kan finnas kvar länge i miljön och det är för tidigt att blåsa faran över. De restriktioner som finns kvar är därför oerhört viktiga för att minska risken för bakslag i utbrottet, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA, i ett pressmeddelande.

Fakta: Det här gäller i den smittade zonen

Den nya smittade zonen är 617 kvadratkilometer stor, jämfört med tidigare 1 000 kvadratkilometer. Hela Fagersta kommun och delar av Norbergs kommun ligger i den smittade zonen. Det bor cirka 19 000 personer i den smittade zonen, varav knappt 13 000 i kärnområdet.

Villkor i den smittade zonens kärnområde:

I kärnområdet, det vill säga det instängslade område där samtliga fynd av vildsvin med afrikansk svinpest hittats, ligger befintliga restriktioner kvar som tidigare. Här är det till exempel fortsatt förbud för allmänheten att röra sig i skog och mark. Dessutom gäller samma förbud på isbelagda sjöar och vattendrag.

Villkor i den smittade zonens ytterområde:

I ytterområdet, det vill säga den del av zonen som finns utanför stängslet, gäller från och med den 30 november följande:

  • Allmänheten får röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar, ensamma eller i mindre grupper. Detta gäller även sportaktiviteter som till exempel skidåkning, skridskoåkning, terrängcykling och ridning. Hundar får medföras men ska hållas kopplade. Vildsvin och bekämpningsåtgärder får inte störas.
  • Fortsatt förbud mot arrangemang (tävling, träning och alla andra arrangemang med grupper av människor) i skog och mark utanför etablerad tävlingsbana.
  • Fortsatt förbud mot att framföra motorfordon i skog och mark.
  • Fortsatt generellt jaktförbud. Smittskyddsavlivning är undantagen.
  • Fortsatt generellt förbud mot skogsbruk. Efter ansökan kan vissa undantag kan ges för angelägna aktiviteter, och om risken för smittspridning eller störning är acceptabel.

Källa: Jordbruksverket

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Hornborgasjön lyfter livet under ytan

Ängar under ytan och gäddor som äter andra gäddor. Hornborgasjöns sommarprogram är igång för fullt – och bland annat väntar en utställning om livet under