SLU söker sportfiskare som vill fiska för forskning: ”Hoppas få bättre kunskap om hur fiskbestånden mår”

I en nyhet på hemsidan skriver Sveriges lantbruksuniversitet att vissa fiskarter, som gädda och öring, är svåra att fånga med de nät och ryssjor som normalt används inom fiskövervakningen. Genom medborgarforskning vill nu forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet få en mer rättvisande bild av de här fiskbestånden. Därför lanseras nu Fiska för forskning, en kampanj som riktar sig till sportfiskare och bygger på datainsamling via en smidig mobilapplikation: Spöreg.
I en nyhet på hemsidan skriver Sveriges lantbruksuniversitet att vissa fiskarter, som gädda och öring, är svåra att fånga med de nät och ryssjor som normalt används inom fiskövervakningen. Genom medborgarforskning vill nu forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet få en mer rättvisande bild av de här fiskbestånden. Därför lanseras nu Fiska för forskning, en kampanj som riktar sig till sportfiskare och bygger på datainsamling via en smidig mobilapplikation: Spöreg.
2024-03-15

SLU söker sportfiskare som vill fiska för forskning: ”Hoppas få bättre kunskap om hur fiskbestånden mår”

I en nyhet på hemsidan skriver Sveriges lantbruksuniversitet att vissa fiskarter, som gädda och öring, är svåra att fånga med de nät och ryssjor som normalt används inom fiskövervakningen. Genom medborgarforskning vill nu forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet få en mer rättvisande bild av de här fiskbestånden. Därför lanseras nu Fiska för forskning, en kampanj som riktar sig till sportfiskare och bygger på datainsamling via en smidig mobilapplikation: Spöreg.

– Genom medborgarforskning, där sportfiskare bidrar med sina erfarenheter, hoppas vi nu kunna få bättre kunskap om hur fiskbestånden mår och utvecklar sig. Tillsammans kan vi öka kunskapen om arter som är viktiga för sportfisket, säger Göran Sundblad, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), i en kommentar på SLU:s hemsida.

Med hjälp av appen så registrerar man helt enkelt sin fisketur och fångsterna som görs – och infon ger i sin tur ökad kunskap om fiskbestånden och kan också användas för att följa upp deras status. I appen kan man också rapportera in observationer av däggdjur och fågel (säl och skarv) vilket ökar kunskapen om deras betydelse för fisket.

– För att göra appen så smidig att använda som möjligt har vi utvecklat den tillsammans med professionella guider från Sveriges Organiserade Fiskeguider. Vi hoppas nu att fler erfarna och seriösa sportfiskare vill hjälpa till och bidra till ökad kunskap om våra viktiga rovfiskar genom att bli ”spöreggare”, säger Göran Sundblad.

Läs mer och ansök om att bli spöreggare, och fiska för forskning, på slu.se/sporeg.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter