Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om licensjakten på lodjur 2024

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om licensjakt på sex lodjur, varav högst tre vuxna honor.
Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om licensjakt på sex lodjur, varav högst tre vuxna honor.
2023-12-18

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om licensjakten på lodjur 2024

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om licensjakt på sex lodjur, varav högst tre vuxna honor. Genom ett sådant uttag vill de behålla stammen på länets beslutade förvaltningsmål på tolv föryngringar, vilket motsvarar cirka 75 individer.

Det senaste inventeringsresultatet visade att det under vintern 2022/2023 fanns 12 lodjursföryngringar i länet. Det motsvarar en stam på ungefär 75 lodjur.

Det är länets viltförvaltningsdelegation som beslutar om förvaltningsmålet i länet. Värmlands lodjursstam ska förvaltas så att förvaltningsnivån på 12 årliga föryngringar nås, vilket motsvarar cirka 75 individer.

– Ett uttag på sex lodjur syftar till att behålla stammen på länets beslutade förvaltningsmål på 12 föryngringar, cirka 75 individer. Det görs för att vi ska kunna bibehålla låga skadenivåer, och för att ta hänsyn till de som lever och verkar i områden med stora rovdjur, säger vilthandläggare David Höök, i ett pressmeddelande.

Samverkan med närliggande län

Beslutet har föregåtts av samverkan med övriga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet som avser bedriva licensjakt efter lodjur 2024 och länsstyrelsen bedömer att jaktuttaget inte äventyrar lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus.

Licensjakt är ett av verktygen i förvaltningen av de stora rovdjuren och jakten genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former.

*Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Jakten startar den 1 mars och avslutas senast den 31 mars och får bedrivas i hela länet.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter