God efterlevnad av restriktioner i det svinpestdrabbade området

De boende i och omkring det svinpestdrabbade området i Västmanland har god kännedom om utbrottet och förståelse för de restriktioner som finns. Dessutom är förtroendet högt för ansvariga myndigheter och jägare som hanterar händelsen. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Jordbruksverket.
De boende i och omkring det svinpestdrabbade området i Västmanland har god kännedom om utbrottet och förståelse för de restriktioner som finns. Dessutom är förtroendet högt för ansvariga myndigheter och jägare som hanterar händelsen. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Jordbruksverket.
2023-12-22

God efterlevnad av restriktioner i det svinpestdrabbade området

Genrebild, julgran. Foto: Scandinav, Susanne Lindholm.

De boende i och omkring det svinpestdrabbade området i Västmanland har god kännedom om utbrottet och förståelse för de restriktioner som finns. Dessutom är förtroendet högt för ansvariga myndigheter och jägare som hanterar händelsen. Det visar en undersökning som utvärderingsföretaget Verian har gjort på uppdrag av Jordbruksverket.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla boende och näringsidkare i området som visat god följsamhet och tålamod för de restriktioner som införts. Det har möjliggjort ett effektivt bekämpningsarbete, säger Lena Hellqvist Björnerot, Sveriges chefsveterinär, Jordbruksverket.

Drygt tre månader har gått och en hel del restriktioner har påverkat de boende i området kring Fagersta. Ett område har stängslats in, den del av den smittade zonen där de smittade vildsvinen har hittats, det vill säga det område som nu kallas för kärnområde. I ytterområdet, utanför kärnområdet, har flera av de restriktioner som fanns tidigare tagits bort. De restriktionerna som finns kvar är till för att inte störa vildsvinen eftersom bekämpningsarbete fortfarande pågår.

Hög kännedom och god efterlevnad

Undersökningen visar bland annat att boende i det berörda området har god kännedom om utbrottet, följer restriktionerna och har förtroende för smittbekämpande myndigheter och jägare.

  • 91% uppger en hög kännedom om utbrottet.
    Kännedomen om utbrottet är hög i den smittade zonen. Ingen svarar att de inte känner till utbrottet.
  • 97% av de boende uppger att de följer restriktionerna.
    Det här resultatet stämmer väl överens med de kontroller som vi själva genomför för att säkerställa att restriktionerna följs, där vi har sett väldigt få fall där människor struntar i restriktionerna.
  • 3 av 4 har ett stort förtroende för Jordbruksverkets och SVA:s arbete med att bekämpa smittan. Den enskilda aktör som får högst förtroende av alla är jägarna som 86 procent i den smittade zonen anger ett högt förtroende för.

Fortsatt viktigt med vaksamhet

I ett pressmeddelande skriver Jordbruksverket att det fortfarande är viktigt att inte störa vildsvin eller hindra fortsatta bekämpningsåtgärder i området. Det är också viktigt med fortsatt vaksamhet och att eventuella vildsvinskadaver som hittas rapporteras in till SVA så att dessa kan undersökas.

– Det virus som orsakar afrikansk svinpest kan finnas kvar länge i miljön och det är för tidigt att blåsa faran över. De restriktioner som finns kvar är därför oerhört viktiga för att minska risken för bakslag i utbrottet, avslutar Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter