Beslut om skyddsjakt efter ett lodjur i Norrtälje kommun

Länsstyrelsen Stockholm har på eget initiativ fattat beslut om skyddsjakt efter ett lodjur i ett område norr om Norrtälje. Beslutet gäller ett ensamt lodjur som vid tre tillfällen under den senaste månaden har angripit får inom ett begränsat område. Lodjuret har också gjort återkommande besök vid åtminstone en av fårhagarna där angrepp skett.
Länsstyrelsen Stockholm har på eget initiativ fattat beslut om skyddsjakt efter ett lodjur i ett område norr om Norrtälje. Beslutet gäller ett ensamt lodjur som vid tre tillfällen under den senaste månaden har angripit får inom ett begränsat område. Lodjuret har också gjort återkommande besök vid åtminstone en av fårhagarna där angrepp skett.
2024-02-16

Beslut om skyddsjakt efter ett lodjur i Norrtälje kommun

Länsstyrelsen Stockholm har på eget initiativ fattat beslut om skyddsjakt efter ett lodjur i ett område norr om Norrtälje. Beslutet gäller ett ensamt lodjur som vid tre tillfällen under den senaste månaden har angripit får inom ett begränsat område. Lodjuret har också gjort återkommande besök vid åtminstone en av fårhagarna där angrepp skett.

Gårdarna som drabbats ligger inom ett begränsat område där tätheten av fårbesättningar är mycket hög. Länsstyrelsen bedömer att det med största sannolikhet finns en så kallad problemindivid i det aktuella området och att det finns fog att låta avliva den innan det sker ytterligare angrepp.

– Vi bedömer att det finns en skadegörande individ som fått ökat intresse för får. Att upprepade angrepp på får skett under kort tid samt att lodjuret trots skrämselförsök fortsätter att besöka hagar där angrepp tidigare skett motiverar skyddsjakt, säger Sara Sundin, enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm, i ett pressmeddelande.

Beslutet om skyddsjakt omfattar ett lodjur som rör sig ensamt inom ett avgränsat område norr om Norrtälje och upp längs kusten. För att rätt skadegörande individ ska fällas är det endast tillåtet att påbörja skyddsjakt när ett ensamt lodjur påträffats vid en hage med får eller getter.

Skyddsjakten är tillåten från och med den 15 februari till och med den 15 mars 2024, dock som längst till dess att ett lodjur har fällts eller att annat beslutas. Endast utsedda jägare får jaga. Beslutet har fattats i enlighet med jaktförordningen.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Beslut om skyddsjakt på varg i Söderåsen

Länsstyrelsen Skåne har i dag besiktigat ett nytt angrepp på får i reviret Söderåsen. Angreppet har gjorts av varg. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om

Månadens tidning
Populärt just nu
Unika t-shirts, hoodies, kepsar och mössor!