Vargstammen har ökat – nu 395 vargar i Sverige

2021-06-01

Vargstammen har ökat – nu 395 vargar i Sverige

Resultatet från inventeringsperioden 2020/21 visar att det numera finns cirka 395 vargar i Sverige.

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att detta är en ökning från förra vintern då inventeringen visade cirka 365 vargar. Vargstammen i Skandinavien baseras på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar, det vill säga revir med årsvalpar. Enligt den senaste inventeringen har stammen ökat jämfört med i fjol. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2020/21 beräknas till cirka 480 vargar, varav cirka 395 i Sverige.

– Vinterns inventering visar på en viss ökning för andra säsongen i rad både i Sverige och i Skandinavien som helhet. Sett över lite längre tid kan man konstatera att populationen på skandinavisk nivå nu har varit relativt stabil de senaste fem åren, säger Andreas Zetterberg, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Flest revir i Värmland

Merparten av familjegrupperna i Sverige var till numerären tämligen jämnt fördelade mellan Värmland, Dalarna, Gävleborg, Örebro och därefter Västmanland med något färre. Men skillnaden i länens geografiska yta gör att antalet revir per ytenhet skiljer sig mellan länen. Antalet familjegrupper i Värmland har halverats sedan 2014/15, men Värmland är fortsatt det län med flest revir då länet istället hyser ett större antal revirmarkerande par.

Spridningen till södra delen av Sverige fortsätter, i år i form av etableringar av revirmarkerande par i Skåne och Jönköpings län.

– Antalet vargar påverkar hur vargstammen förvaltas. Naturvårdsverket kommer inom kort meddela hur det blir med länsstyrelsernas beslutanderätt om licensjakt på varg, säger Carl-Johan Lindström, tf chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Fakta om varginventering

Inventering av varg pågår från 1 oktober till 31 mars. Vid inventeringar registrerar man familjegrupper, föryngringar och vargpar som hävdar revir. Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö samt DNA-analyser från urin och spillning. Det totala antalet vargindivider i såväl revir som ensamma vandringsvargar beräknas därefter med hjälp av en omräkningsfaktor.

Mer information om inventeringen av varg finns på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se 

 

 

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Hornborgasjön lyfter livet under ytan

Ängar under ytan och gäddor som äter andra gäddor. Hornborgasjöns sommarprogram är igång för fullt – och bland annat väntar en utställning om livet under

Månadens tidning
Populärt just nu
Unika t-shirts, hoodies, kepsar och mössor!