Fyra lodjur får skjutas i Östergötlands län under årets licensjakt

Förra året bedrevs en omfattande licensjakt efter lodjur i syfte att reglera stammen mot länets förvaltningsmål. Inför 2024 års licensjakt, som äger rum i mars, har Länsstyrelsen fattat beslut om att högst fyra lodjur får skjutas i Östergötlands län.
Förra året bedrevs en omfattande licensjakt efter lodjur i syfte att reglera stammen mot länets förvaltningsmål. Inför 2024 års licensjakt, som äger rum i mars, har Länsstyrelsen fattat beslut om att högst fyra lodjur får skjutas i Östergötlands län.
2024-01-15

Fyra lodjur får skjutas i Östergötlands län under årets licensjakt

Lodjur i vinterlandskap. Pressbild: Magnus Elander

Förra året bedrevs en omfattande licensjakt efter lodjur i syfte att reglera stammen mot länets förvaltningsmål. Inför 2024 års licensjakt, som äger rum i mars, har Länsstyrelsen fattat beslut om att högst fyra lodjur får skjutas i Östergötlands län.

I ett pressmeddelande skriver Länsstyrelsen att beslutet om att tillåta licensjakt på högst fyra lodjur ( med en begränsning på högst två honor i reproduktiv ålder) under 2024 har fattats för att stabilisera lodjurspopulationen inför kommande beslut om nytt förvaltningsmål, som i dagsläget är sju årliga föryngringar (familjegrupper).

Vad gäller lodjur i Östergötlands län så har antalet konstaterade familjegrupper minskat det senaste året:

”Inventeringsresultatet från 2022/2023 visar att det finns 16 familjegrupper i länet, varav 5 delas med angränsande län. Det slutgiltiga resultatet, när hänsyn har tagits till att flera familjegrupper delas med andra län, har fastställts till 13,5 familjegrupper.

Familjegrupper kan grovt omräknas till antal individer och det senaste inventeringsresultatet motsvarar en population på cirka 74 lodjur. Familjegrupperna har de senaste åren spridit sig i länet. I Sverige finns det, enligt den senaste nationella populationsberäkningen, cirka 1 417 lodjur. Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen varit stabil i hela landet och att en svag minskning har skett i södra rovdjursförvaltningsområdet, där Östergötland ingår.”

Start 1 mars

Lodjursjakten startar den 1 mars 2024 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker i hela länet med en indelning av två jaktområden, där länet delas vid Motala ström. För att säkerställa den lokala lodjursutbredningen begränsas antalet reproduktiva honor. Inom respektive jaktområde får högst en hona i reproduktiv ålder fällas.

– Efter förra årets omfattande licensjakt som syftade till att bromsa upp lodjurens populationsökning och anpassa stammen mot länets förvaltningsmål, beslutar nu Länsstyrelsen om en mindre licensjakt i syfte att bibehålla nuvarande populationsnivå, säger Jim Forsberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter