Yrkesfiskare vill ha licensjakt på säl

2019-03-12

Yrkesfiskare vill ha licensjakt på säl

På grund av det ökade sälbeståndet har Ingvar Lerdin, ordförande i Norrbottens kustfiskares producentorganisation som organiserar yrkesfiskare vid Norrbottenskusten, utryckt önskemål om licensjakt på säl.

Yrkesfiskare vill ha licensjakt på säl

På grund av det ökade sälbeståndet har Ingvar Lerdin, ordförande i Norrbottens kustfiskares producentorganisation som organiserar yrkesfiskare vid Norrbottenskusten, utryckt önskemål om licensjakt på säl.

licensjakt på säl

– Vi vill ha licensjakt på säl samt ha kvar skyddsjakten för sälarna runt redskapen. Situationen har exploderat och är alarmerande, det är nästan omöjligt att bedriva fiske med rörliga redskap. Man får backa till 1970- och 1980-talet, då vi inte hade några problem med sälen. På 1990-talet hade vi det men de senaste fem, tio åren har ökningen till enorma mängder gått snabbt, säger Ingvar Lerdin enligt kuriren.nu

Under ett sälseminarium nyligen i Luleå sade Sven Nordlund att det finns uppskattningsvis 30 000 sälar i Bottenviken.

– Sälen har på ett mycket positivt sätt ökat i antal, det har inneburit att vi i dag har en stor sälstam som i sin tur har inneburit konflikter med fisket, säger Sven Nordlund som fortsätter:

– Det är viktigt att skapa balans så att vi har en livskraftig sälstam, samtidigt får den inte bli så stor att vi får en kollaps på grund av sjukdomar eller brist på föda.

Han berättade vidare att vi behöver se sälen som en resurs och ”då inte bara utifrån värdet på skinn och kött utan också levande som en attraktiv del i skärgården för naturturismen”.

– Det gör vi genom att skapa reservat. Det kräver att vi får regler som möjliggör för turistföretag att guida inom sälskyddsområden, genom tillståndsförfarande går det att skapa en begränsning så att vi inte får för hårt exploaterade områden, fortsätter han.

Ingvar Lerdin tycker att det är ett bra förslag och till Norrländska Socialdemokraten säger han:

– Sälen måste förvaltas. En säl äter fem till tio kilo fisk per dag, det behövs så stora volymer fisk bara för sälen att inte ens miniräknaren räcker till. Tänk i fall det inte fanns licensjakt på älg. Älgstammen skulle vara gigantisk och det skulle inte finnas någon skog kvar i Norrbotten.

Källa: nsd.se, alltomjaktochvapen.se och kuriren.nu

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Hornborgasjön lyfter livet under ytan

Ängar under ytan och gäddor som äter andra gäddor. Hornborgasjöns sommarprogram är igång för fullt – och bland annat väntar en utställning om livet under