Vargstammen i Sverige har minskat – finns cirka 375 i landet

Resultatet från inventeringsperioden 2023/24 visar att det finns cirka 375 vargar i Sverige. Det är en förväntad minskning jämfört med förra vintern då inventeringen visade cirka 450 vargar.
Resultatet från inventeringsperioden 2023/24 visar att det finns cirka 375 vargar i Sverige. Det är en förväntad minskning jämfört med förra vintern då inventeringen visade cirka 450 vargar.
2024-06-03

Vargstammen i Sverige har minskat – finns cirka 375 i landet

Arkivbild: Getty Images/Etienne Brunelle

Resultatet från inventeringsperioden 2023/24 visar att det finns cirka 375 vargar i Sverige. Det är en förväntad minskning jämfört med förra vintern då inventeringen visade cirka 450 vargar.

Vargstammen i Skandinavien inventeras årligen och på samma sätt i Norge och Sverige. Stammens storlek baseras på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och revir med årsvalpar, så kallade föryngringar. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2023/24 beräknas till cirka 440 vargar, varav cirka 375 i Sverige. 

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att förändringen i antalet stämmer väl med de uttag som gjorts genom skydds- och licensjakt under 2023 och de beräkningar som görs inför jaktbeslut. Mona HansErs, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket:

– Vi har idag förvaltningsverktyg som skapar en funktion för att följa antalet vargar och på ett kontrollerat sätt påverka utvecklingen i riktning mot de beslutade politiska målen. Vinterns inventering visade att vargstammen har minskat jämfört med i fjol och att etableringen i södra Sverige fortsätter, säger hon.  

Våren 2021 föddes för första gången på över 150 år vargvalpar i Skånes och Jönköpings län. Våren 2023 föddes valpar i ett revir på gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län. Under vintern 2023–2024 bildades ett nytt par i Hallands län. Även om det totala antalet revir i södra Sverige inte har ökat jämfört med föregående säsong så har fler län i södra Sverige fått vargrevir. Av länen på fastlandet i södra förvaltningsområdet var det endast Blekinge län som inte berördes av något vargrevir med familjegrupp eller revirmarkerande par. Med ett ökat antal revir i södra Sverige ökar även antalet unga vargar på vandring och alla län utom Gotland berörs av sådana vargar. 

– Inom mellersta förvaltningsområdet har den geografiska fördelningen av vargstammen förändrats. Det har blivit fler revir i de sydliga länen och färre revir i de norra länen. Gävleborg hade den här vintern färre föryngringar än Skåne och det visar hur snabbt det kan ske förändringar i den skandinaviska vargstammen, förra året var situationen omvänd, säger Mona HansErs. 

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Hornborgasjön lyfter livet under ytan

Ängar under ytan och gäddor som äter andra gäddor. Hornborgasjöns sommarprogram är igång för fullt – och bland annat väntar en utställning om livet under