Tydligare bild av afrikanska svinpestens utbredning

Den 6 september bekräftades Sveriges första fall av afrikansk svinpest. Under utbrottets andra månad inleddes stängslingen av det område där samtliga smittade vildsvinskadaver hittats. Mycket arbete återstår, men i ett pressmeddelande skriver Jordbruksverket att de nu har en tydligare bild över smittans utbredning – och uppmanar alla att hålla i och hålla ut.
Den 6 september bekräftades Sveriges första fall av afrikansk svinpest. Under utbrottets andra månad inleddes stängslingen av det område där samtliga smittade vildsvinskadaver hittats. Mycket arbete återstår, men i ett pressmeddelande skriver Jordbruksverket att de nu har en tydligare bild över smittans utbredning – och uppmanar alla att hålla i och hålla ut.
2023-11-06

Tydligare bild av afrikanska svinpestens utbredning

Sökandet efter vildsvinskadaver fortsätter. Foto: Jordbruksverket

Den 6 september bekräftades Sveriges första fall av afrikansk svinpest. Under utbrottets andra månad inleddes stängslingen av det område där samtliga smittade vildsvinskadaver hittats. Mycket arbete återstår, men i ett pressmeddelande skriver Jordbruksverket att de nu har en tydligare bild över smittans utbredning – och uppmanar alla att hålla i och hålla ut.

Det har nu gått två månader sedan ett provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visade att ett vildsvin som hittats utanför Fagersta var smittat med afrikansk svinpestvirus. I ett pressmeddelande skriver Jordbruksverket att fokus under den andra månaden efter utbrottet har varit att fastställa smittans utbredning genom att söka efter vildsvinskadaver – och att begränsa risken för att smittan sprider sig vidare.

– En mycket viktig åtgärd som vi inledde den 11 oktober är att stängsla in det område där smittade kadaver har hittats. På så sätt minskar vi fysiskt risken för att smittade vildsvin tar sig ut ur området, och att friska tar sig in, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket, i en kommentar.

Sökarbetet i den smittade zonen och provtagning av upphittade kadaver har hittills inneburit att 53 kadaver med smitta har påträffats, samtliga inom en begränsad del av kärnområdet.

– Alla högst prioriterade delar av den smittade zonen har nu genomsökts och en andra sökomgång i kärnområdet har initierats. Resultaten efter två månaders arbete stärker antagandet att smittan finns i ett begränsat område. Senaste veckornas fynd antyder dessutom att smittspridningen för närvarande inte är omfattande, vilket är väldigt positivt säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA, i ett pressmeddelande.

Sedan den 8 september har Jordbruksverket haft en operativ ledningscentral i lokaler i Fagerstas kommunhus. En central för provtagning och förbränning av kadaver togs i bruk vid Sänkmossens avfallscentral i Fagersta den 12 september. Under oktober flyttades all verksamhet till gemensamma lokaler i Fagersta.

För tidigt med lättnader

De restriktioner som Jordbruksverket beslutade om den 7 september innebär omfattande begränsningar för alla som bor och verkar i den smittade zonen. De skriver att de hittills har fått in totalt 185 ansökningar om undantag från restriktionerna för exempelvis underhållsarbete inom vatten, el och tele i den smittade zonen, eller för att frakta ut virke. Av dessa har Jordbruksverket fattat beslut i 156 ärenden. Under utbrottets andra månad blev det även klart att fler än enbart primärproducenter kan ansöka om ekonomisk ersättning ifall de är direkt drabbade av restriktionerna.

Samtliga restriktioner i den smittade zonen fortsätter att gälla tills Jordbruksverket beslutar att häva dem. De skriver vidare att de har stor förståelse för alla som drabbas av de begränsningar restriktionerna innebär, men att vi måste komma ihåg att det handlar om en sjukdom som riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser för livsmedelsproduktion, djurhälsa och allmänhet om utbrottet inte hejdas.

– Därför vill vi tacka alla som bidrar genom att följa restriktionerna. Håll i och håll ut – tillsammans stoppar vi svinpesten, säger Katharina Gielen i ett pressmeddelande.

Jordbruksverkets operativa ledningscentral samt anläggningen för provtagning och förbränning har flyttats till gemensamma lokaler som är rustade för vinterkyla.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Hornborgasjön lyfter livet under ytan

Ängar under ytan och gäddor som äter andra gäddor. Hornborgasjöns sommarprogram är igång för fullt – och bland annat väntar en utställning om livet under