SVA varnar om ökad risk för fågelinfluensa den närmaste tiden: “Förhöjd sannolikhet”

Antalet vattenlevande flyttfåglar som gäss, svanar och änder förväntas öka i södra Sveriges slättbygder, något som kan göra att risken för smittspridning bland vilda fåglar kan öka den närmaste tiden. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har i veckan publicerat en uppdaterad lägesbild för dem som påverkas av att vilda fåglar i närområdet bär på fågelinfluensa.
Antalet vattenlevande flyttfåglar som gäss, svanar och änder förväntas öka i södra Sveriges slättbygder, något som kan göra att risken för smittspridning bland vilda fåglar kan öka den närmaste tiden. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har i veckan publicerat en uppdaterad lägesbild för dem som påverkas av att vilda fåglar i närområdet bär på fågelinfluensa.
2023-11-24

SVA varnar om ökad risk för fågelinfluensa den närmaste tiden: “Förhöjd sannolikhet”

Flyttfåglarnas höstflytt kan vara en faktor som ökar sannolikheten för att smittläget försämras. Arkivbild: Getty Images

Antalet vattenlevande flyttfåglar som gäss, svanar och änder förväntas öka i södra Sveriges slättbygder, något som kan göra att risken för smittspridning bland vilda fåglar kan öka den närmaste tiden. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har i veckan publicerat en uppdaterad lägesbild för dem som påverkas av att vilda fåglar i närområdet bär på fågelinfluensa.

I en nyhet på hemsidan skriver SVA att tre fynd från olika län konstaterats sedan 1 oktober. Sedan 1 oktober har SVA konstaterat fågelinfluensa hos fem vilda fåglar i Sverige. Två av fallen har lämnats in tidigare under året men tre av fåglarna är nyare och har hittats i Stockholms, Östergötlands och Kalmar län.

– Vi har flyttfåglarnas höstflytt som fortfarande pågår och med sjunkande lufttemperaturer ökar sannolikheten för att smittläget försämras. Även vid en jämförelse med de senaste månaderna är vår bedömning en förhöjd sannolikhet för att tamfåglar smittas. Jag vill uppmana alla som arbetar med fjäderfä och har hobbyhöns att gå igenom biosäkerhetsrutinerna inför vintern, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA, i en kommentar på hemsidan.

SVA skriver att smittspridning kan ske genom direktkontakt med vilda fåglar, genom att de vilda fåglarna tar sig in i byggnader eller i rasthagar. Det kan även ske indirekt, till exempel genom kontakt med förorenat foder, vatten, strö, utrustning, skadedjur eller kläder och skor. Vidare informerar de att om att det lätt att få smitta på sig själv, eller utrustning, om man kommer i kontakt med förorenad miljö såsom mark eller stående vatten.

“Man behöver vara särskilt noggrann när man tar in utrustning, strö eller annat som kan ha blivit förorenade under transport eller förvaring utomhus”, skriver SVA som gärna vill att man rapporterar in sjuka eller döda fåglar på rapporteravilt.sva.se.

Klicka här för att ta del av SVA:s epidemiologiska lägesbilder

 

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter