Skyddsjakt efter dovhjort i Västerviks kommun: “Ett ansträngt läge”

Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt efter dovhjort i Västerviks kommun på fält med oskördad gröda. Anledningen är det blir väldigt kostsamt för den som drabbas av skadorna, samt att antalet viltolyckor med dovhjort har ökat.
Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt efter dovhjort i Västerviks kommun på fält med oskördad gröda. Anledningen är det blir väldigt kostsamt för den som drabbas av skadorna, samt att antalet viltolyckor med dovhjort har ökat.
2023-05-31

Skyddsjakt efter dovhjort i Västerviks kommun: “Ett ansträngt läge”

Arkivbild: Getty Images

Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt efter dovhjort i Västerviks kommun på fält med oskördad gröda. Anledningen är det blir väldigt kostsamt för dem som drabbas av skadorna, samt att antalet viltolyckor med dovhjort har ökat.

Det finns underlag som visar att dovviltstammen, men även skador orsakade av dovvilt på jordbruksgrödor i Kalmar län och särskilt i Västerviks kommun ökat. Länsstyrelsen har också under de senaste åren sett en ökning av ärenden där man behöver skyddsjaga dovvilt för att förhindra allvarliga skador på jordbruksgrödor, berättar vilthandläggaren Mattias Persson i ett pressmeddelande.

Enligt Svenska Jägareförbundets avskjutningsstatistik ökade avskjutningen av dovvilt i Västerviks kommun från cirka 1 000 individer under 2016/17 till cirka 3 500 individer under 2021/22. Antalet viltolyckor med dovvilt inblandat har i Västerviks kommun ökat från 216 stycken år 2016 till 346 stycken år 2022.

Det ansträngda läget hos länets livsmedelsproducenter till följd av torka och höga kostnader för energi, drivmedel och insatsvaror har lett till att investeringen i grödor är betydligt högre än de senaste åren. Det innebär att skador på grödor kan bli väldigt kostsamt för den som drabbas.

Mattias Persson menar att skyddsjakt endast är en kortsiktig lösning.

– För att i framtiden undvika skador orsakade av dovvilt bör åtgärder som samordnad förvaltning med intilliggande fastigheter och utökad jakt under allmän jakttid vidtas. Skyddsjakten bör ske i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder som till exempel mänsklig närvaro eller skrämselmaterial, säger han i ett pressmeddelande.

Vidare skriver de:

”Jakt, oavsett syfte, ska bedrivas med god etik och tillåtna jaktmedel. Jakten bör riktas mot djur som uppträder i grupp och mot yngre individer i dessa. För att minska stammen av dovvilt bör man inrikta jakten på hind och kalv. Skyddsjakten får bedrivas som smyg- eller vaktjakt. 700 dovhjortar får fällas till och med 31 augusti år 2024.

 Jakten får bedrivas under hela dygnet med hjälp av rörlig belysning. På fastighet där skyddsjakt bedrivs med stöd av beslutet får man inte bedriva utfodring av klövvilt, annat än åtling för att underlätta jakt.”

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Beslut om skyddsjakt på varg i Söderåsen

Länsstyrelsen Skåne har i dag besiktigat ett nytt angrepp på får i reviret Söderåsen. Angreppet har gjorts av varg. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om