Seminarium: Afrikansk svinpest – konsekvenser på kort och lång sikt

Utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta har kastat ljus på de stora konsekvenser för lokalsamhället som ett sjukdomsutbrott får inte bara för vildsvin, utan för alla de aktörer som på olika sätt nyttjar skogen. Den 15 november anordnas ett seminarium i ämnet som förhoppningsvis kan räta ut några frågetecken och skapa positiva ringar på vattnet.
Utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta har kastat ljus på de stora konsekvenser för lokalsamhället som ett sjukdomsutbrott får inte bara för vildsvin, utan för alla de aktörer som på olika sätt nyttjar skogen. Den 15 november anordnas ett seminarium i ämnet som förhoppningsvis kan räta ut några frågetecken och skapa positiva ringar på vattnet.
2023-11-10

Seminarium: Afrikansk svinpest – konsekvenser på kort och lång sikt

Utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta har kastat ljus på de stora konsekvenser för lokalsamhället som ett sjukdomsutbrott får inte bara för vildsvin, utan för alla de aktörer som på olika sätt nyttjar skogen. Den 15 november anordnas ett seminarium i ämnet som förhoppningsvis kan räta ut några frågetecken och skapa positiva ringar på vattnet.

Seminariet arrangeras av KSLA:s kommitté för smittsamma djursjukdomar och i ett pressmeddelande skriver de om vad som väntar deltagarna.

”Konsekvenserna för jakten är stora. Å ena sidan kan ingen jakt bedrivas i det berörda området, å andra sidan bygger sjukdomshanteringen på frivillig hjälp från lokala jägare. För skogsbruket får ett utbrott stora konsekvenser, bland annat på grund av att maskiner inte kan föras in och ut ur ett sjukdomsdrabbat område utan att saneras. Lokalboende drabbas hårt genom att de inte kan vistas i skogen, släppa hundar lösa eller plocka bär eller svamp.”

Dessa och andra angelägna frågor diskuteras vid detta seminarium, med utgångspunkt dels i hur hanteringen av smittspridningen går till, dels i frågan om hur samhället drabbas om afrikansk svinpest trots allt sprider sig eller blir långvarig i Sverige.

Tid & Plats
Den 15 november på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm (T: Odenplan/Rådmansgatan) och Zoom.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Hornborgasjön lyfter livet under ytan

Ängar under ytan och gäddor som äter andra gäddor. Hornborgasjöns sommarprogram är igång för fullt – och bland annat väntar en utställning om livet under