Regeringen förstärker svensk livsmedelsproduktion: ”Intresset för kött från vildsvin ökar”

2022-02-10

Regeringen förstärker svensk livsmedelsproduktion: ”Intresset för kött från vildsvin ökar”

Big wild boar standing in a wood

Regeringen har fattat beslutat om åtgärder som ska bidra till livsmedelsstrategins målsättning om ökad och hållbar produktion av livsmedel, något som i förlängningen kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Bland annat får Jordbruksverket i uppdrag att utvidga den pågående utlysningen i vildsvinspaketet till att även omfatta den privata sektorn.

– Intresset för kött från vildsvin ökar. För att förstärka den positiva trenden utvidgar vi nu Jordbruksverkets uppdrag till att även främja en ökad konsumtion inom den privata sektorn, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande.

Regeringen skjuter till en miljon kronor till Jordbruksverket för mer resurser till handläggning av livsmedelsexportärenden som innebär att nya marknader för livsmedels- och jordbruksprodukter kan öppnas. Jordbruksverket har sedan tidigare i uppdrag att utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror i syfte att underlätta för ökad export.

– En ökad livsmedelsexport är en fortsatt prioriterad del av genomförandet av livsmedelsstrategin. En ökad global marknadsandel är viktigt för att på sikt öka svensk livsmedelsproduktion, säger Anna-Caren Sätherberg.

Jordbruksverket får även i uppdrag att analysera dagens fiskberedning.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter