Premiär för nytt medborgarforskningsprojekt: ”Bra sätt att få översikt av hälso- och sjukdomsläget”

2022-06-28

Premiär för nytt medborgarforskningsprojekt: ”Bra sätt att få översikt av hälso- och sjukdomsläget”

Arkivbild: Envato Elements

Statens veterinärmedicinska anstalt sjösätter nu ”Vilthälsa inpå knuten”, en så kallad medborgarforskning som är baserad på drygt 700 fågelmatare ute i landet. Syftet med övervakningen är att få en tydligare och mer heltäckande bild av hur vilthälsan ser ut.

I en nyhet på hemsidan skriver de att trädgårdarna blir alltmer viktiga för den biologiska mångfalden i en alltmer urbaniserad värld.

”Viltsjukdomar kan orsaka nedgång av en population men även lokal utrotning av en art. Vilthälsa inpå knuten är ett mycket bra sätt att få en bra översikt av hälso- och sjukdomsläget. En viktig aspekt är att vilda djur i närheten av människan kan bära på zoonotiska smittor och sjukdomar som salmonella, sorkfeber, fågelinfluensa, dvärgbandmask, papegojsjuka eller annat.”

Nu hoppas SVA kunna skapa ett så stort nätverk som möjligt och på så sätt få bättre överblick vad gäller hälsa och sjukdomar – och indikationer på när och var dödlighet eller sjukdomsutbrott sker hos vilda djur.

Klicka här för att delta i nätverket och övervakningsprojektet

 

 

 

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Hornborgasjön lyfter livet under ytan

Ängar under ytan och gäddor som äter andra gäddor. Hornborgasjöns sommarprogram är igång för fullt – och bland annat väntar en utställning om livet under