Ny studie: Skrämselljud kan minska betesskador

2022-01-22

Ny studie: Skrämselljud kan minska betesskador

En ny studie från SLU visar att skrämselljud kan hålla borta klövvilt från åkrar – och därmed i sin tur minska betesskadorna på viktiga grödor. Forskarna har undersökt hur älg, dovhjort, rådjur, kronhjort och vildsvin reagerar på rovdjursljud och vilken effekt detta får på skörden.

– I denna studie visar vi att det går att ändra klövvilts beteende, utbredning och deras påverkan på viktiga jordbruksgrödor genom att skrämma dem med ljud, säger Anna Widén, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, på SLU:s hemsida.

Studien gjordes i Södermanland där djuren konkurrerar om föda i samma områden. Skadenivån på vetet mättes på sju olika fält där ljudanläggningar och viltkameror hade satts upp. Ljuden blandades slumpmässigt och spelades bara upp när djuren passerade.

– Vi kan tydligt se att skadorna är betydligt mindre i de områden där skrämselljud har spelats upp, något som tyder på att detta kan vara en effektiv metod för att minska betesskador på grödor under känsliga perioder, säger Anna Widén på hemsidan.

Människoröster mest effektivt

Skrämselljud från människa, hund och varg samt ett kontrolljud från fågelarter användes i studien. Starkast reagerade klövviltet på människoljud. De genererade snabbast flykt från området och djuren spenderade minst tid i områden när de spelades upp.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Prylar

Pryltips: Caldwell Claymore

Caldwell Claymore ger alla fördelar med en elektrisk lerduvekastare utan att man behöver bära runt ett tungt batteri. Denna lätthanterade, fotmanövrerade, manuella enhet kan kasta