Ad

Ny kustbevakningslag underlättar arbetet

Den första april träder en ny kustbevakningslag i kraft. I och med den nya lagen samlas Kustbevakningens arbete inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn och målet är att utreda fler av de brott som har maritim koppling. Enkelt sammanfattat kan man säga att tidigare har Kustbevakningen ofta varit den myndighet som påbörjat en utredning, men i senare skede lämnat över till annan myndighet. Nu hoppas de på en smidigare och bättre process.

– Det är glädjande att riksdagen har röstat för den nya lagen. För Kustbevakningen innebär det att det blir tydligare för oss vad det är vi ska och får göra. Lagen motsvarar också bättre allmänhetens förväntningar på Kustbevakningen. Jag ser det här som ett tecken på det förtroende uppdragsgivaren har för oss, säger överdirektören Anders Kjaersgaard.

Nedan listas de brottstyper där Kustbevakningen får rätt att inleda förundersökning

  • Skyddslagstiftning i lagen om sjöfartsskydd, skyddslagen och lagen om skydd för geografisk information
  • Sjötrafik och sjösäkerhet i lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled, mönstringslagen, sjölagen, lagen om skatt på energi, lagen om vilotid för sjömän, fartygssäkerhetslagen, lagen om transport av farligt gods och barlastvattenlagen
  • Vattenförorening och miljö i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg och miljöbalken i fråga om utsläpp från fritidsfartyg samt i fråga om otillåten hantering av ammunition som innehåller bly
  • Överträdelser av fiske- och jaktlagstiftning i jaktlagen, fiskelagen, lagen om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och vapenlagen
  • Fornminnen och vrak i kulturmiljölagen, lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
  • Sveriges maritima zoner i lagen om kontinentalsockeln och lagen om Sveriges ekonomiska zon.

Källa: Kustbevakningen.se

Inlägg av: Nikki Van Riet den 2019-02-19

Se även ...

Prenumerera på Magasin Vildmarken!

Få tidningen före alla andra - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration* på Magasin Vildmarken genom att fylla i din e-postadress nedan!

*Du kan även få erbjudanden och nyheter från samarbetspartners.
Din prenumeration är helt kostnadsfri och kan avslutas när som helst.

Magasin Vildmarken #1

Läs månadens tidning!
Läs tidningen »

Inskjutningstavlor

Spara tid vid inskjutning med hjälp av Vildmarkens egendesignade inskjutningstavla. Med våra tavlor kan du lätt se hur du ska justera på ditt kikarsikte.
Ladda ner »

 

Prenumerera på Magasin Vildmarken!

Få tidningen före alla andra - direkt till din e-post! Din prenumeration är helt kostnadsfri och kan avslutas när som helst. Genom att prenumerera godkänner du att även få nyhetsbrev från Vildmarken och samarbetspartners.


Invalid email
Detta fält är obligatoriskt.
Grattis! Nu är du prenumerant av Sveriges nya jakttidning.