Ny forskning från SLU: Snabba klimatförändringar kan hota älgen

2021-03-18

Ny forskning från SLU: Snabba klimatförändringar kan hota älgen

Foto: Susanna Bergström, SLU

Ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet visar att snabba förändringar i klimat och markanvändning i förlängningen kan leda till att älgar drabbas av svält.

På sin hemsida skriver SLU att nordliga miljöer genomgår stora förändringar i snabb takt, både vad gäller markanvändning och klimat. Detta gör att kunskap om hur djuren anpassar sig till dessa förändringar blir väldigt viktiga inför framtiden.

– Kunskaperna från den här studien visar att älgar riskerar att drabbas av ökad fysiologisk stress genom svält om deras livsmiljöer förändras för snabbt så att de inte hinner anpassa sig som art, säger Christian Fohringer, doktorand vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

Foto: Susanna Bergström, SLU

 Tydlig koppling mellan tillgänglig föda och mående

I studien har SLU:s forskare studerat 264 älgar som huserar i fjäll-, barrskogs- eller kustlandskap i Sveriges nordligaste delar. SLU skriver att områdena är olika mycket påverkade av människor och att forskarna har analyserat blod- och spillningsprover under några vintrar för att samla in information om älgarnas föda och hur det i sin tur påverkar deras ämnesomsättning. Resultaten visar tydligt en koppling mellan tillgänglig föda och älgars mående.

– Älgen anpassar sin diet efter den föda som finns tillgänglig. Vad älgen äter påverkar koncentrationen av olika metaboliter, ämnen som uppstår i ämnesomsättningen, som indikerar hur älgen mår, säger Christian Fohringer.

– Alla älgar tappar vikt på vintern men älgar som lever i skogslandet, där det totalt sett finns mer vintermat, behöver inte svälta lika mycket som älgar i fjällen eller vid kusten, säger Christian Fohringer och fortsätter:

– I våra data är det också tydligt att älgtjurarna går in i den stränga vintern med sämre energireserver än älgkorna på grund av brunsten.

I nyheten kan man även läsa att älgarna i fjällen och kusten tar igen vinterns svält under våren och sommaren då dessa ställen troligtvis erbjuder mer och bättre föda än skogslandskapet. Christian Fohringer menar dock att de älgar som finns i fjällen och vid kustan att påverkas mest om det blir en ökad störning i älgens livsmiljö.

– De är känsliga för snabba förändringar eftersom de inte kan buffra på samma sätt som älgar i skogslandskap, avslutar han.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Månadens tidning
Populärt just nu
Unika t-shirts, hoodies, kepsar och mössor!