Minskat antal vargar i Dalarna

Årets inventering av vargpopulationen i Dalarna är färdig. Inventeringen visar att det fanns uppskattningsvis 73 vargar i Dalarna vintern 2022/23, vilket är en minskning från förra vintern.
Årets inventering av vargpopulationen i Dalarna är färdig. Inventeringen visar att det fanns uppskattningsvis 73 vargar i Dalarna vintern 2022/23, vilket är en minskning från förra vintern.
2023-06-01

Minskat antal vargar i Dalarna

Arkivbild: Mostphotos

Årets inventering av vargpopulationen i Dalarna är färdig. Inventeringen visar att det fanns uppskattningsvis 73 vargar i Dalarna vintern 2022/23, vilket är en minskning från förra vintern.

Länsstyrelsens i Dalarnas län skriver i ett pressmeddelande att enligt inventeringsresultatet fanns det vintern 2022/23 totalt sju revir med familjegrupper som berörde Dalarnas län. Av dessa revir låg fyra helt inom länet, medan tre delades med andra län.

Vidare skriver de att fyra av reviren hade årsvalpar, vilket visar på en föryngring. Utöver det noterades årsvalpar i tre revir inom länet där det inte fanns underlag för att bedöma dem som familjegrupper.

”Med hänsyn till att flera revir sträcker sig över länsgränserna blir antalet familjegrupper i Dalarna 5,33. Antalet föryngringar blev 7,33. Med gällande omräkningsfaktor (10 gånger antalet föryngringar) uppskattas antalet vargar i Dalarna till 73 under vinterperioden 2022/23.”

Så gick inventeringen till:

Varginventeringen genomfördes under perioden 1 oktober – 31 mars och baserades huvudsakligen på snöspårning. DNA-analyser användes som ett viktigt komplement för att fastställa vargarnas status, inklusive revirmarkerande individer, föräldradjur och valpar. Inventeringen hade som mål att fastställa alla revir med familjegrupper och föryngringar samt revirmarkerande par utan valpar.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Hornborgasjön lyfter livet under ytan

Ängar under ytan och gäddor som äter andra gäddor. Hornborgasjöns sommarprogram är igång för fullt – och bland annat väntar en utställning om livet under