Många frågor gällande EU-förbud mot blyhagel i våtmarker

Sedan den 16 februari gäller ett utökat förbud, som beslutats av EU-kommissionen, mot att skjuta med blyhagel i eller inom 100 meter ifrån våtmark. Trots att Naturvårdsverket har mycket information på sin hemsida så är det många, inte minst jägare, som verkar osäkra på vad som egentligen gäller. Vi kontaktade Hanna Ek, biträdande enhetschef på Naturvårdsverket, för att få mer klarhet i det utökade förbudet.
Sedan den 16 februari gäller ett utökat förbud, som beslutats av EU-kommissionen, mot att skjuta med blyhagel i eller inom 100 meter ifrån våtmark. Trots att Naturvårdsverket har mycket information på sin hemsida så är det många, inte minst jägare, som verkar osäkra på vad som egentligen gäller. Vi kontaktade Hanna Ek, biträdande enhetschef på Naturvårdsverket, för att få mer klarhet i det utökade förbudet.
2023-08-15

Många frågor gällande EU-förbud mot blyhagel i våtmarker

Sedan den 16 februari gäller ett utökat förbud, som beslutats av EU-kommissionen, mot att skjuta med blyhagel i eller inom 100 meter ifrån våtmark. Trots att Naturvårdsverket har mycket information på sin hemsida så är det många, inte minst jägare, som verkar osäkra på vad som egentligen gäller. Vi kontaktade Hanna Ek, biträdande enhetschef på Naturvårdsverket, för att få mer klarhet i det utökade förbudet.

– Det är en del av en förordning, vilket innebär att förbudet gäller direkt i alla medlemsländer. Sverige behöver därför inte ta fram någon egen lagstiftning om detta. Däremot har Naturvårdsverket ett ansvar för att bland annat informera om jaktvapen och våtmarker. Vi arbetar för att på olika sätt stötta jägarna i hur förbudet bör tillämpas.

Hur har beskedet tagits emot? Och vilka är de vanligaste frågorna ni får?
– Vi har fått en del frågor om vad förbudet innebär, främst från jägare. Den vanligaste frågan är nog om en viss plats räknas som våtmark enligt förordningen. Men vi har även fått frågor om till exempel alternativ ammunition.

Och ifall man är rådvill så har ni mycket information på er hemsida. Vad är nästa steg?
– Vi har information på vår hemsida, som vi även framöver kommer att uppdatera. Parallellt med den information som vi har på vår hemsida så arbetar vi med ett uppdrag från regeringen om att lämna analyser och förslag med anledning av det utvidgade blyhagelsförbudet. Det uppdraget ska slutredovisas i oktober 2023.

Avslutningsvis verkar frågan om vad som räknas som våtmark förbrylla många och trots infon så verkar många, inte minst jägare, vara ute efter ännu mer tydlighet. Kan man exempelvis se på en karta vad som räknas som våtmark?
– Det är en fråga som vi arbetar med nu, avslutar Hanna Ek.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Hornborgasjön lyfter livet under ytan

Ängar under ytan och gäddor som äter andra gäddor. Hornborgasjöns sommarprogram är igång för fullt – och bland annat väntar en utställning om livet under