Licensjakt på sex vargar i Värmlands län

Länsstyrelserna i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdena har fattat beslut om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt för Värmlands läns del omfattar totalt sex vargar i ett revir.
Länsstyrelserna i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdena har fattat beslut om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt för Värmlands läns del omfattar totalt sex vargar i ett revir.
2023-09-21

Licensjakt på sex vargar i Värmlands län

Länsstyrelserna i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdena har fattat beslut om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt för Värmlands läns del omfattar totalt sex vargar i ett revir.

I ett pressmeddelande skriver Länsstyrelsen Värmland att det huvudsakliga syftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst.

Reviret Tjunken är beläget i ett av landets mest vargtäta områden och enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Skulle det visa sig att en sådan ändå uppehåller sig i jaktområdet kommer jakten att avlysas, skriver länsstyrelsen och tillägger att beslutet ligger i linje med de riktlinjer som Viltförvaltningsdelegationen i Värmlands län beslutat om i den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur.

“Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna, i enlighet med riksdagens beslut att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt. Syftet med jakten är också att minska den negativa påverkan vargstammen har på människor och tamdjur som lever i områden där reviren ligger tätt.”

Licensjakten 2024 omfattar totalt 6 revir, vilket motsvarar 36 individer. Se beslut för respektive revir. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt.

De berörda länen i mellersta respektive södra rovdjursförvaltningsområdet* har efter samråd enats om jaktuttag i följande revir:

Län

Rovdjursförvaltningsområde

Revir

Antal vargar

Värmland

Mellersta

Tjunken

6

Västmanland

Mellersta

Venabäcken

6

Västra Götaland

Mellersta

Ripelången

6

Örebro

Mellersta

Tångeråsa

6

Örebro

Mellersta

Villingsberg

6

Södermanland

Södra

Gryten

6

* Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län.
Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.

Licensjakten startar den 2 januari 2024 och pågår som längst till och med den 15 februari 2024.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Prylar

Pryltips: Caldwell Claymore

Caldwell Claymore ger alla fördelar med en elektrisk lerduvekastare utan att man behöver bära runt ett tungt batteri. Denna lätthanterade, fotmanövrerade, manuella enhet kan kasta