Karl Hedin friad – åtal för grovt jaktbrott ogillat av Svea hovrätt

2022-10-14

Karl Hedin friad – åtal för grovt jaktbrott ogillat av Svea hovrätt

Pressbild: Tommy Hvitfeldt

Under fredagsförmiddagen kom beskedet. Svea hovrätt fastställer Västmanlands tingsrätts friande dom angående åtal för grovt jaktbrott i det så kallade vargmålet. Karl Hedin och hans anställde frias därmed på alla punkter.

I ett pressmeddelande skriver Svea hovrätt: ”Västmanlands tingsrätt friade två personer för åtal för grovt jaktbrott. Åklagaren hade gjort gällande att de sökte efter varg i syfte att döda. Svea hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom och instämmer i bedömningen att bevisningen inte räcker för att dra några säkra slutsatser om vad som faktiskt inträffat. Hovrätten avslår också åklagarens talan om företagsbot riktat mot en av personernas bolag.”

Referenten i målet, hovrättsrådet Camilla Larsson, säger i en kommentar att hovrätten av tagit del av den bevisning som parterna åberopat, exempelvis avlyssnade samtal, men att bevisningen inte var tillräcklig och att åklagaren inte kunnat dra några tillräckligt säkra slutsatser om händelseförloppet under tidsperioden.

– Enligt hovrättens mening är dock åklagarens bevisning inte tillräcklig för att kunna slå fast att de två personerna sökte efter varg i syfte att döda och åtalet ogillas därför, säger hon.

SVT Nyheter Västmanland tillägger att hovrätten även avslår åklagarens yrkande om en företagsbot på en miljon kronor för AB Karl Hedin.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter