Kabelgnagare på väg att etablera sig i söder

2021-04-29

Kabelgnagare på väg att etablera sig i söder

Little beech marten,martes foina, cub looking aside on green moss in forest. Cute young animal standing in summer nature from front view. Wild mammal baby with copy space

Stenmården har en förkärlek för kablar och är ett gissel för många bilägare ute i Europa. Nu är den på väg att etablera sig även i nordöstra Skåne.

Svensk Jakt rapporterar om att nio fynd har gjort av arten, inom ett område på nio kilometer, under de senaste sju åren.

– Min teori är att en dräktig hona har kommit med en lastbil från kontinenten och att hon har hoppat av i Bromölla och sedan har arten kunnat sprida sig vidare därifrån, säger P-A Åhlén, projektledare för invasiva arter på Svenska Jägareförbundet, till Svensk Jakt.

Svensk Jakt skriver att Artdatabanken efter en riskklassificering har bedömt att stenmården inte ska klassas som invasiv, detta eftersom skadorna främst är ekonomiska, vilket inte anses vara tillräckligt starka skäl.  

Naturvårdsverket har gett som förslag till regeringen att stenmården ska få jagas året runt.

– Jag tvivlar på att den sydliga kärrsnäppan eller rödspoven tycker det är en god idé med ytterligare ett rovdjur som trivs på deras häckningsplatser. Det är svårt att förutspå hur stenmården kommer att bete sig i ett nytt ekosystem och vad etableringen betyder på längre sikt, säger P-A Åhlén.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Hornborgasjön lyfter livet under ytan

Ängar under ytan och gäddor som äter andra gäddor. Hornborgasjöns sommarprogram är igång för fullt – och bland annat väntar en utställning om livet under