Förbud mot varghybrider allt närmare

Samtliga partier i riksdagen vill förbjuda uppfödning och import av varghybrider. Nu kan ett beslut vara allt närmare.
Samtliga partier i riksdagen vill förbjuda uppfödning och import av varghybrider. Nu kan ett beslut vara allt närmare.
2023-11-17

Förbud mot varghybrider allt närmare

Arkivbild: Getty Images

Samtliga partier i riksdagen vill förbjuda uppfödning och import av varghybrider. Nu kan ett beslut vara nära.

Svensk Jakt snappade upp att före detta landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg har lyft frågan i miljö- och jordbruksutskottet – och i ett så kallat utskottsinitiativ (som ni kan läsa i sin helhet nedan) uppmanar hon regeringen att återkomma med ett förslag gällande att uppfödning och import av varghybrider bör klassas som artskyddsbrott.

Utskottsinitiativ – förbjud import och uppfödning av varghybrider

Varghybrider, en blandning mellan varg och hund, har blivit en växande fråga i Sverige. Trots att det är olagligt att inneha, sälja eller avla på varghybrider upp till fjärde generationen, finns det en växande kultur av att importera och föda upp varghybrider i Sverige, varav vissa har så högt som 95 % varg-DNA.

Det råder osäkerhet kring vad som faktiskt klassas som en varghybrid och regelverket upplevs som otydligt och föråldrat. Dessutom har DNA-testning, som används för att avgöra dessa generationer, visat sig vara otillräckligt precist, vilket resulterat i rättsliga och tillsynsmässiga utmaningar.

Det finns en klar och tydlig risk med att ha varghybrider som sällskapsdjur, både mot andra människor och djur och mot den svenska vargstammen. Med den oförutsägbarhet som varghybrider kan uppvisa ställer vi oss frågande till hur säkerheten kan garanteras.

Mot bakgrund av ovanstående problematik och risker vill vi att regeringen återkommer med förslag om:

Att import och uppfödning av varghybrider bör klassas som artskyddsbrott och säkerställa att ansvariga myndigheter arbetar samfällt mot all uppfödning och import av varghybrider.

Initiera en översyn av lagstiftningen för att täppa till luckor och klargöra reglerna kring varghybrider i Sverige som till exempel hur många procent varg-DNA som gör att en hund klassas som en varghybrid, och skyldighet att kunna uppvisa stamtavlor.

Möjliggöra för tillsynsmyndigheterna att effektivt kunna kontrollera och följa upp regelverket.

Det finns en tydlig risk med varghybrider, både i termer av säkerhet för människor och för den inhemska vargstammen. En klar och tydlig lagstiftning, effektiv tillsyn, och ökad medvetenhet är nödvändig för att hantera denna fråga på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Det är av yttersta vikt att vi säkerställer människors säkerhet samt skyddar vår inhemska vargstam genom att ha klara och tydliga regler och riktlinjer kring varghybrider. Genom att förbjuda varghybrider och stärka regelverket och tillsynen kan vi säkerställa en hållbar och säker framtid för både människor och djurliv i Sverige.

Anna-Caren Sätherberg, gruppledare för Socialdemokraterna

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter