Fler och fler svenskar fritidsfiskar

2022-05-13

Fler och fler svenskar fritidsfiskar

Allt fler svenskar fritidsfiskar. Foto: Richard Lidén

Nästan två miljoner svenskar fritidsfiskar, det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, gjort på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I ett pressmeddelande skriver HaV att fritidsfisket (definierat som allt fiske som sker utan stöd av en yrkeslicens) ökade markant både 2019 och 2020. Antalet fritidsfiskare i Sverige (i åldrarna 16-80 år) uppgick till cirka 1,7 miljoner år 2020.

– I likhet med antalet fritidsfiskare har antal fiskedagar ökat generellt sett, vilket förstås kan bero på coronapandemin. När andra aktiviteter begränsas är det fler som fiskar på sin fritid, konstaterar Gustav Enhol Blomqvist, utredare vid HaV, i en kommentar.

Undersökningen visar att den vanligaste sportfisken är gäddan och det är även den art som återutsätts i störst utsträckning (85 procent) av de arter som är med i undersökningen.

Över 50 procent av samtliga fritidsfiskare som fiskar i inlandsvatten har abborre som en av sina målarter, alltså arten man är ute efter. Undersökningen visar även att det finns ett relativt stort fiske efter öring, regnbåge, gös och röding. Fisket i havet innefattar fler arter man kan rikta sitt fiske på.

– Den vanligaste arten i havet är likt insjövatten abborre följt av gädda, men även havsöring, makrill och torsk är vanliga målarter, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Naturupplevelsen avgörande

Undersökningen visar också att naturupplevelsen är viktig när man bestämmer sig för att fiska. Den är i cirka 25 procent av fallen helt avgörande för var man fiskar och av stor betydelse i 35 procent av fallen.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Hornborgasjön lyfter livet under ytan

Ängar under ytan och gäddor som äter andra gäddor. Hornborgasjöns sommarprogram är igång för fullt – och bland annat väntar en utställning om livet under