Fisketillsyn i Vänerns fredningsområde för gös

2022-05-10

Fisketillsyn i Vänerns fredningsområde för gös

Fredningsperioden pågår fram till 25 maj. Foto: Lars Molander

Under den kommande veckan genomför Länsstyrelsen i Västra Götaland en del av sin fisketillsyn inriktad på gös i Vänern. 

Under den så kallade fredningsperioden, som pågår mellan 25 april till 25 maj, är det förbjudet att fiska gös i Vänerns fredningsområden. I samband med fredningsperioden genomför länsstyrelserna och Kustbevakningen fisketillsyn inriktad på gös. 

I ett pressmeddelande skriver Länsstyrelsen i Västra Götaland i korthet om reglerna som gäller:

  • Inom fredningsområdena i Vänern är det förbjudet att fiska med nät eller handredskap om fiskemetoden kräver båt. Dragrodd är tillåtet.
  • Det ska alltid finnas en fiskådra fri från rörliga och fasta fiskeredskap i den djupaste delen av vattendraget eller sundet. Fiskådran ska utgöra en sjättedel av bredden på vattnet.
  • Om gös fångas av misstag ska den genast släppas tillbaka i vattnet.
  • Om fisken ändå måste hanteras ska händerna vara blöta, så att fiskens skyddande slemskikt inte skadas.
  • Fisk som inte får sparas ska genast krokas av och släppas tillbaka så fort som möjligt, helst utan att lämna vattnet.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Månadens tidning
Populärt just nu
Unika t-shirts, hoodies, kepsar och mössor!