Åter möjligt att söka bidrag ur Viltvårdsfonden

Nu är det åter möjligt att söka bidrag ur Viltvårdsfonden – medel som ska användas för verksamheter som främjar jakt och annat som har med viltvård att göra. 
Nu är det åter möjligt att söka bidrag ur Viltvårdsfonden – medel som ska användas för verksamheter som främjar jakt och annat som har med viltvård att göra. 
2023-08-17

Åter möjligt att söka bidrag ur Viltvårdsfonden

Nu är det åter möjligt att söka bidrag ur Viltvårdsfonden – medel som ska användas för verksamheter som främjar jakt och annat som har med viltvård att göra. 

Naturvårdsverket har – på regeringens uppdrag – ansvar för att pröva frågor om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Ideella riksomfattande organisationer som ”uppfyller de krav som framgår av styrande förordning kan beviljas organisationsbidrag (bidrag som ges i förhållande till organisationens medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå) eller verksamhetsbidrag (bidrag som ges till stöd för en specifik verksamhet efter särskild prövning och som är förenat med resultatkrav) från viltvårdsfonden” skriver de på hemsidan.

Ansökningarna bedöms stegvis, där först formaliakraven enligt förordningen kommer att prövas – och därefter följer en prövning om ansökningarna uppfyller syftet med bidraget.

Möjligt att ansöka

Ansökningsperioden är från och med 16 augusti fram till den 29 september. Beslut beräknas fattas i början av nästa år.

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Prylar

Pryltips: Caldwell Claymore

Caldwell Claymore ger alla fördelar med en elektrisk lerduvekastare utan att man behöver bära runt ett tungt batteri. Denna lätthanterade, fotmanövrerade, manuella enhet kan kasta