Anläggning för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver i Fagersta nu upprättad

För att kunna bekämpa afrikansk svinpest beslöt nyligen Jordbruksverket att upprätta en central för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver i Fagersta. Nu är den uppbyggd och bemannad med utbildad personal.
För att kunna bekämpa afrikansk svinpest beslöt nyligen Jordbruksverket att upprätta en central för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver i Fagersta. Nu är den uppbyggd och bemannad med utbildad personal.
2023-09-13

Anläggning för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver i Fagersta nu upprättad

Nu står en central för provtagning/förbränning av vildsvinskadaver klar. Foto: Jordbruksverket

För att kunna bekämpa afrikansk svinpest beslöt nyligen Jordbruksverket att upprätta en central för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver i Fagersta. Nu är den uppbyggd och bemannad med utbildad personal.

Från och med igår finns en central på plats för provtagning och förbränning av de vildsvinskadaver som påträffas i den beslutade restriktionszonen. Helena Sixtensdotter är insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral. I ett pressmeddelande betonar hon vikten av en sådan här anläggning.

– Det är mycket viktigt att vi nu har en fungerande central på plats. Centralen är uppbyggd på ett sätt som innebär att vi kan utföra provtagning och förbränning på ett effektivt sätt och med en smittsäker transportkedja, säger hon.

Kadavren transporteras in till provtagningstältet ett i taget. Där genomför en veterinär provtagning av kropparna. Proven transporteras en gång per dag till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Därefter är kadavret färdigt för destruktion genom förbränning. För att använda förbränningsugnen effektivt lagras kadavren i kylrum på centralen tills tillräckligt många kan brännas.

I ett pressmeddelande skriver Jordbruksverket om hur centralen är uppbyggd för att säkra att smittämnen inte sprids vidare:

”Området är indelat i rena orena och rena zoner. Alla som deltar i arbetet – från sökandet i skog, via transport av kadaver till hantering på centralen, provtagning och förbränning utbildas i hur de ska följa smittskyddsrutiner. Alla transporter, utrustning med mera saneras när de lämnar smittad zon.

Observera att det enbart är behöriga som har tillträde till anläggningen på grund av smittskyddsskäl. På Jordbruksverkets webbplats kommer det att finnas pressbilder från anläggningen för redaktionell användning.”

Av smittskyddsskäl kommer enbart behöriga att få tillträde till anläggningen.

Förbränningsanläggning Hurikan. Foto: Jordbruksverket

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Beslut om skyddsjakt på varg i Söderåsen

Länsstyrelsen Skåne har i dag besiktigat ett nytt angrepp på får i reviret Söderåsen. Angreppet har gjorts av varg. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om