Älgar anpassar sig efter människans jakt

Älgar har olika mönster beroende på ifall det är jägare eller varg som utgör fara. Det visar ny forskning från Värmland och norska Hedmark.
Älgar har olika mönster beroende på ifall det är jägare eller varg som utgör fara. Det visar ny forskning från Värmland och norska Hedmark.
2022-11-07

Älgar anpassar sig efter människans jakt

Älgar har olika beteendemönster beroende på ifall det är jägare eller varg som utgör fara. Det visar ny forskning från Värmland och norska Hedmark.

I en nyhet på Sveriges lantbruksuniversitets hemsida så skriver de om Giorgia Ausilio som nyligen försvarade avhandlingen ”Predator-prey interactions in anthropogenic landscapes”. I den framkommer det bland annat att älgar anpassar sig efter människors jakt, men vad gäller hotet från vargar så ändrar de inte sina beteenden.

– De undviker områden med stor jaktrisk på dagtid under jaktsäsongen. På natten och efter jaktsäsongen påverkas de inte. Älgarna väljer att vistas i områden där risken för varg är större året om, både på dagen och natten, säger Giorgia Ausilio i en kommentar till SLU.

 Med hjälp av GPS har Georgia och hennes kollegor även kunnat se var vargarna dödar älgarna. Resultatet visar bland annat att både varg och jägare dödar älgkalvar, något som kanske är föga överraskande.

– Men det är ett intressant resultat att bara mänskliga jägare påverkade älgarnas beteende trots att älgarna riskerar att förlora sina kalvar till båda, säger Giorgia.

Mer förutsägbara

En orsak till älgarnas beteendemönster kan vara att jägare är mer förutsägbara än vargar:

”Jägare sitter vid sitt pass och väntar på älgen (eller att hund eller drevkedja ska driva en älg åt det hållet) medan vargen springer efter sitt byte. Under hösten när mänskliga jägare utgör den största risken finns det också mer mat för älgen i landskapet. När jakttiden är över är det tuffare tider för älgen. I områden där de löper större risk att bli tagna av varg – ungskog och kalhyggen – är det också lättare att hitta mat.”

Klicka här för att läsa avhandlingen

 

 

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Beslut om skyddsjakt på varg i Söderåsen

Länsstyrelsen Skåne har i dag besiktigat ett nytt angrepp på får i reviret Söderåsen. Angreppet har gjorts av varg. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om