Afrikansk svinpest i tyska tamgrisbesättningar

2021-07-19

Afrikansk svinpest i tyska tamgrisbesättningar

I fredags rapporterade tyska myndigheter att afrikansk svinpest har bekräftats i två tamgrisbesättningar i Tyskland.

SVA:s statsepizootolog Karl Ståhl skriver att det rör sig om en ekologisk besättning med 200 djur och en hobbybesättning med två djur, i två olika distrikt i förbundslandet Brandenburg nära den tysk-polska gränsen. Båda besättningarna ligger inom områden som redan omfattas av restriktioner på grund av det pågående utbrottet.

Uppmanar att rapportera

Djuren i de två drabbade besättningarna har avlivats och destruerats och Ståhl uppmanar alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA.

Kartan visar de rapporterade fallen (de röda trianglarna) av afrikansk svinpest hos tamsvin i Tyskland. Källa: EU:s sjukdomsrapporteringssystem ADIS.

”Ju tidigare smittan upptäcks, desto bättre förutsättningar har vi att effektivt bekämpa och begränsa ett utbrott”, skriver Ståhl som gör bedömningen att de nya fallen inte ytterligare påverkar risken för introduktion i Sverige, men menar att den fortsatt är förhöjd på grund av den rådande situationen.

”Det krävs en kedja av händelser för att smittan ska nå svenska djur, och ju längre tid som går med fortsatt smittspridning, och ju fler områden och länder som är drabbade, desto högre är sannolikheten att denna kedja av händelser som krävs till slut inträffar.”

Tack för att du läser Magasin Vildmarken! Spara 10% på allt i vår webshop med rabattkoden I<3VM

Facebook
E-post
LinkedIn
Twitter
Nyheter

Hornborgasjön lyfter livet under ytan

Ängar under ytan och gäddor som äter andra gäddor. Hornborgasjöns sommarprogram är igång för fullt – och bland annat väntar en utställning om livet under