Expedition: Dalslands kanal

Det hela började mest som en halvgalen idé. Jag och min gode vän Frans van der Putte har fiskat i Dalsland och Värmland i mer än ett årtionde, men vi hade fortfarande relativt stora vattenområden som var helt outforskade. Ytan är så stor och håller så många vatten med så stor potential och därför började vi helt sonika bolla frågan om hur vi skulle kunna fiska av fler av alla de här outforskade sjöarna och vattensystemen…

Läs hela inlägget >>

Naturvårdsverket vill öka tilliten

En studie som Naturvårdsverket beställt visar att inventeringen av stora rovdjur på en rad punkter förknippas med bristande tillit – för att öka tilliten så utvecklas nu inventeringssystemet och idag presenteras en ny rapport med förslag till åtgärder som ska förbättra situationen.

Läs hela inlägget >>