Nyheter

Nyheter

Nyheter

Sameby får skyddsjakt på järv beviljad

Skyddsjakt på järv har beviljats i ett område vid Glöte och Dravagen. Bakgrunden är att Mittådalens sameby ska ha sina renar på vinterbete i området och att renägarna därför i förebyggande syfte har ansökt eftersom en järv tidigare har orsakat problem. P4 Jämtland och Sameradion rapporterar om nyheten. I ett inslag rapporterar de att järv tidigare både har rivit och skingrat renar i området. Länsstyrelsen

Nyheter

Tydligare bild av afrikanska svinpestens utbredning

Den 6 september bekräftades Sveriges första fall av afrikansk svinpest. Under utbrottets andra månad inleddes stängslingen av det område där samtliga smittade vildsvinskadaver hittats. Mycket